top of page

Süti (Cookie) kezelési tájékoztató

muzsikus.com weboldal

Adatkezelési tájékoztató

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató neve: ER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelye és postai címe: 7150 Bonyhád, Gyár u. 10/B
Nyilvántartó hatóság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg.17-06-002714
Adószáma: 26467858-1-17
Közösségi adószám: HU26467858
E-mail címe: muzsikusgabor@gmail.com
Honlapjának címe: www.muzsikus.com
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 30 301 2181
Ügyfélszolgálat e-mail címe: muzsikusgabor@gmail.com
Panaszkezelés helye: A muzsikus.com weboldalán
Panaszkezelés módja: e-mail, chat, telefon
Személyes panaszkezelés: 7150 Bonyhád, Gyár u. 10/B
Tárhely szolgáltató neve: Wix.com LTD (VAT ID : EU442008451)
Tárhely szolgáltató címe: 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő: ER Bt.
Adatkezelés helye/adatkezelő címe: 7150 Bonyhád, Gyár u. 10/B
E-mail cím: muzsikusgabor@gmail.com

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyenadatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő által végzett adatkezelések. Külső személyek által beküldött fényképek/videófelvételek adatkezelése.
Adatkezelés célja:

A Kovács Gábor Muzsikushoz köthető események dokumentálása, online archívumban való megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] (Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása)

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai.

Külső személyek által beküldött fényképek, videófelvételek közzététele, szerkesztése a muzsikus.com és facebook.com/muzsikusgabor honlapon, youtube csatornán, egyéb Muzsikus kiadványokban.

Adatkezelés célja: A Kovács Gábor Muzsikushoz köthető események dokumentálása, népszerűsítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]](Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása) Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai.

Tömegrendezvényen készült fényképek/videofelvételek készíttetése, szerkesztése megjelenéshez, közzététel a muzsikus.com és facebook.com/muzsikusgabor honlapon, youtube csatornán, egyéb Muzsikus kiadványokban.

Adatkezelés célja: A Kovács Gábor Muzsikushoz kapcsolódó események megörökítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (2) bekezdése szerint, nincsen szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés.
Adatkezelés időtartama: folyamatos, mivel az ER Bt. dokumentálni és archiválni szeretné a Kovács Gábor Muzsikus történetének részét képező fontos eseményeket, az adatkezelő törekszik arra, hogy tömegfelvételeket (sok ember látható a képen) készíttessen és hozzon nyilvánosságra, azonban az érintett tiltakozhat az olyan képek közzététele ellen, amikor a fényképen kizárólag az érintett látható (tehát őt mutatja be egyediesítve), és ebben az esetben az adatkezelő törli a felvételt.

Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt.. munkatársai Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező sajtóorgánumok számára.

Koncerteken, rendezvényeken, egyéb eseményeken készült egyedi fényképek/videófelvételek készítése, szerkesztése megjelenéshez, közzététel a muzsikus.com és a facebook.com/muzsikusgabor honlapon, youtube csatornán, egyéb Kovács Gábor Muzsikus kiadványokban

Adatkezelés célja: A Kovács Gábor Muzsikushoz kapcsolódó események megörökítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

(Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása)
Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező sajtóorgánumok számára.

A Muzsikus regisztrációs felületén (muzsikus.com) történő adatkezelés.

Adatkezelés célja: rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, más helyszínen történő rendezvények szervezésének bejelentése céljából regisztrálás közönség, illetve külső emberek részéről.

Kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Kezelt személyes adatok köre: természetes személy esetén: név, e-mail cím, telefonszám, cég esetében a kapcsolattartó/képviselő neve, munkahelyi telefonszáma, e-mail címe. Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig. Online archívum (Médiatár, Videótár, fotóalbum) készítése a www.muzsikus.com honlapon.

Adatkezelés célja: A Kovács Gábor Muzsikus rendezvényeinek, eseményeinek visszakereshető online dokumentálása a tájékoztatás céljából készült írásos és képes sajtómegjelenések kiegészítéseként a tankcsapda.com honlapon.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés. Adatkezelés időtartama: Folyamatos. Az adatok archiválásra kerülnek. Az ER Bt. által szervezett nyereményjátékkal összefüggő adatkezelések. Regisztráció a ER Bt. által szervezett nyereményjátékra. Adatkezelés célja: A ER Bt. által szervezett alkalmi nyereményjátékban való részvétel regisztrálása.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai. Nyertes kiértesítése az ER Bt. által szervezett nyereményjátékban Adatkezelés célja: Az ER Bt. által szervezett alkalmi nyereményjátékban részt vett nyertes kiértesítése.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai Nyertes adatainak közzététele a muzsikus.com és a facebook.com/muzsikusgabor honlapon, youtube csatornán, egyéb Kovács Gábor Muzsikus kiadványokban.

Adatkezelés célja: Az ER Bt. által szervezett alkalmi nyereményjátékban részt vett nyertes adatainak közzététele.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám. Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig. Hozzáféréssel rendelkezők köre: ER Bt. munkatársai. Sütikkel (cookie-k) összefüggő adatkezelés. A honlapon csak funkcionális sütik működnek. Az adatkezelés célja: A honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése, a honlap biztonsági és adatvédelmi kockázatainak kezelése.

Kezelt adatok köre: az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az internetszolgáltató.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek Az adatkezelés időtartama: tárhely kapacitásától függően legkésőbb 3 hónap múlva törlésre kerülnek.

Érintett jogaira és joggyakorlására vonatkozó szabályok.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben az ER Bt. megvizsgálja az érintett vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmet, töröljük a személyes adatait.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7.
cikk (3) bekezdés).

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Er Bt. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat."

Süti (cookie) kezelési tájékoztató.

A legtöbb modern honlaphoz hasonlóan, a muzsikus.com honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Ön számítógépes eszközén (beleértve a mobil telefonokat is).

1. Süti (Cookie) A süti (cookie) egy kis szövegfájl, információ csomag, ami akkor kerül a számítógépre vagy mobil készülékre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat, majd a böngészőprogram minden oldalmegtekintéskor visszaküldi a szervernek a benne tárolt információcsomagot. A minél jobb felhasználói élmény érdekében a cookie-k például megjegyzik az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azt minden alkalommal újra beállítania, amikor felkeresi az oldalunkat, illetve statisztikai adatokkal szolgálnak a weboldal fejlesztéséhez. A sütikben tárolt adatok anonimek, vagyis személyhez nem köthetőek.

2. Milyen sütiket (cookie-kat) használunk? A muzsikus.com oldalon használt sütik (cookie-k) listája a következő:

Laravel_session
XSRF-TOKEN
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
_ga
_gat
_gid

A honlapunkon a Google Adwords szolgáltató hirdetési sütijeit is használjuk. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3. Mire használjuk a sütiket (cookie-kat)?
Felhasználóhoz tartozó szerver oldali adatok ideiglenes tárolása (felhasználói azonosításra alkalmas adatokat nem tárol, (tudjon a vásárló terméket a kosárba rakni, lényegében egy kosár azonosítót tárol).
Oldallátogatottsági adatok figyelemmel kísérése a Google Analytics szolgáltatás segítéségével (felhasználói azonosításra alkalmas adatokat nem tárol).
Süti használati beállítás megjegyzése.
Alkalmazások technikai belső működése (technológiai információk küldése a szerverek és az szoftverek között).

4. Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat? Első látogatáskor a honlapon felugrik egy felirat arról, hogy a Kovács Gábor azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

5. Sütik (cookie-k) és az adattárolásA sütiket nem használjuk arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják. A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni. A cookie-k használata során összegyűjtött adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, továbbá az adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.Weboldalunkon az adatvédelemről bővebben az Adatvédelmi Tájékoztató oldalon olvashat, ez a tájékoztató tartalmazza az adatkezeléssel, tárolással és adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb információkat. (Adatvédelmi Tájékoztatónkat IDE kattintva érheti el.) 
6. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket (cookie-kat)? Ön a saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a cookie-k mentését a számítógépére, továbbá törölheti az eddig elmentett cookie-kat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást: minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni, vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy törlésével előfordulhat, hogy látogatóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:
Firefox: 
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak szamiredirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Internet Explorer 11 https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10 https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies#ie=ie-10
Microsoft Internet Explorer 9 https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies#ie=ie-9
Microsoft Internet Explorer 8 https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies#ie=ie-8
Microsoft Internet Explorer 7, vagy 6 https://support.microsoft.com/hu-hu/gp/cookies/hu?forceorigin=esmc
Safari 9 https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
Safari 8 https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
Safari 6/7 https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
Opera https://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

7. Adatvédelmi tájékoztatásA használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze: Alapműködést biztosító sütik. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint
levélben: 7150 Bonyhád
e-mailben: a muzsikusgabor@gmail.com e-mail-címen,
telefonon: a +36-30-301-21-81 számokon,
személyesen: a 7150 Bonyhád, kérelmezheti Kovács Gábortól tól, mint adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken. Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391- 1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ). Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.A muzsikus.com adatkezelésére vonatkozó további, részletes tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztatóban található, mely elérhető Kovács Gábor székhelyen, a telephelyeken és a muzsikus.hu oldalon.

bottom of page